Στις σημερινές συνθήκες που οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι, και το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί το μέλλον για την παραγωγή ενέργειας, ερχόμαστε να συμβάλλουμε δυναμικά στην εξοικονόμησή της, χρησιμοποιώντας τα υπέρυθρα θερμαντικά συστήματα της Ilo Technology.  
     
 
   
     
 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του συστήματος θέρμανσης ILO Technology είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης. Πως όμως αυτή επιτυγχάνεται και πια η σχέση της με την θερμική άνεση?

Θερμική άνεση μέσα σε έναν χώρο ορίζεται η κατάσταση του μυαλού που αντιπροσωπεύει την ικανοποίηση του ατόμου ως προς το θερμικό του περιβάλλον και επηρεάζεται από την αγωγή (επαφή με θερμότερα αντικείμενα), την μεταγωγή (θερμοκρασία αέρα), την εκπέμπουσα υπέρυθρη ενέργεια και τέλος την λανθάνουσα θερμότητα η οποία προκαλείται είτε με την αναπνοή είτε με την εφίδρωση. Ο πιο σημαντικός όμως παράγοντας από τους παραπάνω είναι η υπέρυθρη ενέργεια. Υψηλότερα επίπεδα υπέρυθρης ενέργειας, χαμηλότερα επίπεδα δυσφορίας που προκαλείται από την υψηλή θερμοκρασία αέρα.

Με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης όπου η θερμότητα μεταδίδεται μέσω του αέρα, η θερμική άνεση επιτυγχάνεται σε υψηλή θερμοκρασία καθώς ο ελαφρύτερος θερμός αέρας μετακινείται πρώτα στα υψηλά σημεία όπου δεν κατοικούμε και μετέπειτα στα χαμηλότερα. Η θερμοκρασίες των φυσικών αντικειμένων που επηρεάζουν τον παράγοντα της θερμικής άνεσης, μεταβάλλονται ελάχιστα και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς μόνο η θερμοκρασία του αέρα είναι αυτή που μεταβάλει την θερμοκρασία τους. Από το ισοζύγιο της θερμικής άνεσης λείπουν σε μεγάλο βαθμό η υπέρυθρη ενέργεια καθώς και η αγωγή.

Με γνώμονα την αρχή ότι όλα τα φυσικά αντικείμενα εκπέμπουν υπέρυθρη ενέργεια, εξαρτώμενα από την θερμοκρασία επιφανείας τους, το μήκος κύματος του μακρινού υπέρυθρου της ILO Technology διεισδύει και απορροφάται σχεδόν από όλα τα δομικά υλικά του χώρου, θερμαίνοντας τα από μέσα προς τα έξω. Τώρα το ισοζύγιο της θερμικής άνεσης έχει αλλάξει σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Η θερμοκρασία του αέρα δεν χρειάζεται να ξεπερνά τους 19 βαθμούς κατά περίπτωση, καθώς ο συνδυασμός και της υπέρυθρης ενέργειας στο χώρο, μας εξασφαλίζει την απαραίτητη θερμική άνεση.

Με χαμηλότερη ζητούμενη θερμοκρασία στον χώρο κατά 3-4 βαθμούς Κελσίου και με αντικείμενα που λειτουργούν ως πηγή εκπομπής θερμότητας όπως ενδιάμεσοι τοίχοι, πόρτες, δάπεδο η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μεγαλύτερη καθώς συνεισφέρουν έμπρακτα, στην θέρμανση του χώρου.

Για την Lexin Hellas ο διαχωρισμός των εσωτερικών χώρων σε θερμικές ζώνες αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ενεργειακού σχεδιασμού, η εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε μεγαλύτερα ποσοστά σε αντίθεση με την χρήση ενός και μόνο θερμοστάτη σε όλο το σπίτι.

Τέλος συνυπολογίζοντας τους συσχετισμούς στην παραγωγή ενέργειας μεταξύ πετρελαίου και ηλεκτρισμού, το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί την οικονομικότερη λύση για την παραγωγή ενέργειας και η επιλογή του θερμαντικού συστήματος ILO Technology το καθιστούν πρωτοπόρο στην ηλεκτρική θέρμανση.