Με την επιλογή υπέρυθρου θερμαντικού συστήματος από τη Lexin Hellas επαναπροσδιορίζετε τη σχέση σας με την οικονομία τη θαλπωρή την υγεία απέναντι στις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα.  
     
 
   
 

Οικονομία

To σημαντικότερο πλεονέκτημα των συστημάτων θέρμανσης της ILO Technology είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό συμβαίνει καθώς η θερμική άνεση του χώρου επιτυγχάνεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία από ότι στα άλλα συμβατικά συστήματα θέρμανσης. Η θερμική άνεση που προσφέρει η υπέρυθρη θέρμανση επιτρέπει τη μείωση της ζητούμενης θερμοκρασίας κατά 2-3°C (δείτε το τμήμα της ιστοσελίδας μας που αναφέρεται στην εξοικονόμηση ενέργειας). Με τον σωστό διαχωρισμό μιας κατοικίας σε διαφορετικές ζώνες θέρμανσης, η εξοικονόμηση ενέργειας φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα.

Ομοιόμορφη θερμοκρασία χώρου

Η υπέρυθρη θερμότητα απορροφάται από τα αντικείμενα και τα θερμαίνει απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του αέρα. Με τη μετάδοση της θερμότητας με μεταφορά, ο θερμός αέρας στα χαμηλότερα επίπεδα του χώρου μεταφέρεται στα υψηλότερα σημεία, αφήνοντάς τα με μικρότερη θερμοκρασία. Αναπόφευκτη συνέπεια αυτού, τα πόδια να είναι κρύα και το κεφάλι θερμό. Η υπέρυθρη θέρμανση είναι κατευθυνόμενη, συγκεντρώνεται στο δάπεδο και στους  ανθρώπους, εκεί δηλαδή που είναι απαραίτητη, παράγωντας θέρμανση στα χαμηλότερα επίπεδα δημιουργώντας ομοιόμορφη θερμοκρασία σε ολόκληρο το χώρο. Η διαφορά θερμοκρασίας, μεταξύ οροφής και δαπέδου είναι αμελητέα.

Σταθερή ατμοσφαιρική υγρασία

Το επίπεδο της υγρασίας είναι ένας από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες άνεσης και υγιεινής σε έναν εσωτερικό χώρο. Μειωμένα επίπεδα υγρασίας μπορούν να προκαλέσουν ξήρανση της μύτης και του λάρυγγα στους ανθρώπινους οργανισμούς καθώς και να προκαλέσουν ζημιές στους χώρους, όπως ρωγμές στους τοίχους και συρρίκνωση των ξύλινων επιφανειών. Από την άλλη, τα υψηλά επίπεδα υγρασίας, προκαλούν συμπτώματα αλλεργίας εξαιτίας της ύπαρξης μούχλας και μικροβίων, καθώς και μη ικανοποιητικής εφίδρωσης του ανθρώπινου σώματος προκαλώντας γρηγορότερη εξάντληση του οργανισμού.
Ο πιο γνωστός τρόπος ελέγχου του αποδεκτού ποσοστού υγρασίας σε έναν εσωτερικό χώρο, ο οποίος θερμαίνεται με συμβατικά συστήματα, είναι ο εξαερισμός. Κατά τη διάρκεια του εξαερισμού διοχετεύεται αέρας ο οποίος μεταβάλλει τη θερμότητα και την υγρασία του εσωτερικού χώρου. Η διαδικασία αυτή όμως αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για τη θέρμανση του χώρου εκ νέου, καθώς τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης θερμαίνουν πρώτα τον αέρα. Το υπέρυθρο φως των θερμαντικών σωμάτων της ILO Technology διατηρούν την ατμοσφαιρική υγρασία σε φυσιολογικά επίπεδα για τον άνθρωπο από 45%-55%. Από τη στιγμή που η υπέρυθρη θερμότητα δε χρησιμοποιεί τον αέρα ως μέσο μετάδοσης, ο θερμαινόμενος χώρος μπορεί να αερίζεται συστηματικά χωρίς την απώλεια θερμικής ενέργειας. Το ευχάριστο αίσθημα της ζέστης που προσφέρει η ILO Technology επανέρχεται στο χώρο μόλις η διαδικασία του εξαερισμού έχει ολοκληρωθεί.

Χωρίς απώλειες χώρου

Ο πιο γνωστός και ευρέως διαδεδομένος τρόπος θέρμανσης στην Ελλάδα είναι η χρήση λέβητα με πετρελαίο ή φυσικό αέριο. Αυτό προϋποθέτει ανεξάρτητο και απομονωμένο χώρο για τον καυστήρα και άλλον για το καζάνι εάν χρησιμοποιείται πετρέλαιο. Ως εκ τούτου, μειώνονται οι ωφέλιμοι χώροι και επιβαρύνεται οικονομικά η ολοκλήρωση της κατασκευής. Αντιθέτως, ο εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης με συστήματα της ILO Technology προσφέρει ευελιξία, αυτονομία χώρου, δυνατότητες προσωπικής παρέμβασης και ευκολία στην εγκατάσταση.

Καθαρός και υγιεινός τρόπος θέρμανσης

Τα υπέρυθρα θερμαντικά σώματα της ILO Technology, δε θερμαίνουν άμεσα τον αέρα με αποτέλεσμα να μην κυκλοφορούν σκόνη και βλαβεροί μικρό-οργανισμοί στο χώρο. Δεν απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο όπως γίνεται με την καύση ελαίων, φυσικού αερίου, βενζίνης, ξύλου και άλλων παραγώγων που καίγονται. Ταιριάζουν απόλυτα στη σύγχρονη λογική της "πράσινης" θέρμανσης και των εναλλακτικών μορφών ανάπτυξης και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που τόσο είναι απαραίτητες στη ζωή όλων μας.

Χωρίς λειτουργικά έξοδα

Με περισσότερο από δεκαοκτώ χρόνια έρευνας και ανάπτυξης στις εύκαμπτες θερμαινόμενες μεμβράνες και με διάρκεια ζωής πάνω από τα πενήντα χρόνια, τα θερμαντικά σώματα της ILO Technology βρίσκονται ανάμεσα στα πιο εξελιγμένα και ανεξάρτητα προϊόντα παγκοσμίως. Τα θερμαντικά σώματα της ILO Technology δεν υπόκεινται σε φθορά, γιατί δεν εμπεριέχουν μηχανικά κινούμενα μέρη ή θερμαινόμενες αντιστάσεις από άνθρακα. Η θερμική απόδοση των σωμάτων ILO Technology δεν μειώνεται  με το πέρασμα των χρόνων, με αποτέλεσμα να μη χρειάζονται συντήρηση.

Ευελιξία με ζώνες θερμοκρασίας

Ο διαχωρισμός των εσωτερικών χώρων σε θερμικές ζώνες και η τεχνική ορθολογικής χρήσης αποτελεί σημαντικό κομμάτι του ενεργειακού τους σχεδιασμού . Με το ολοκληρωμένο σύστημα θέρμανσης της ILO Technology δίνεται η  επιλογή σχεδιασμού ανεξάρτητων ζωνών θέρμανσης με την χρήση θερμοστατών. Αυτοί δίνουν τη δυνατότητα να διατηρείται σε διαφορετικό επίπεδο η θερμοκρασία ανά χώρο ή και να απομονώνεται η λειτουργία της σε κάποιους από αυτούς όταν δεν είναι απαραίτητη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας συνεπώς και του κόστους χρήσης και ο έλεγχος του συστήματος καθίσταται απλούστερος και αποδοτικότερος. Για παράδειγμα, χώροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται πολλές ώρες (καθιστικό, κουζίνα) ή χώροι που απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες (λουτρά) συνιστάται να είναι αυτόνομες από τους υπόλοιπους. Μια αποθήκη η οποία χρησιμοποιείται περιστασιακά δε μπορεί να ομαδοποιηθεί παρά μόνον με έναν χώρο που η χρήση του είναι ίδια και που το εμβαδόν τους δεν έχει μεγάλη απόκλιση. Τα υπνοδωμάτια μια οικίας τοποθετούνται σε ξεχωριστή ζώνη, με το ίδιο σκεπτικό λαμβάνοντας υπόψη και τον προσανατολισμό τους.

Θέματα Υγείας

Η υπέρυθρη θερμότητα με μήκος κύματος 10.000nm είναι απόλυτα ασφαλής για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς και απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξή τους. Διεισδύει ενάμιση εκατοστό κάτω από την επιφάνεια του δέρματος και απορροφάται από τα κύτταρα του οργανισμού. Μερικά από τα  ευεργετικά αποτελέσματα της είναι:

  • Βελτίωση της περιεκτικότητας οξυγόνου στο αίμα
  • Διάσπαση σωματικού λίπους και χοληστερόλης
  • Βελτίωση του συστήματος εφίδρωσης
  • Πρόληψη κατά της ανάπτυξης βακτηρίων, μυκητών και παρασίτων
  • Μείωση μυϊκού άλγους  και ηρεμία του νευρικού συστήματος
  • Επιτάχυνση της κυτταρικής αναπαραγωγής
  • Ενδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστήματος

Επίσης είναι ευρέως γνωστό ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση επιβαρύνει τις παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του άσθματος. Το αλλεργικό άσθμα είναι μια από τις πιο σοβαρές αλλεργικές παθήσεις που εκδηλώνεται με βήχα, βάρος, σφίξιμο και δύσπνοια. Εκτός από τα παθολογικά, ένα από τα συχνότερα αίτια του αλλεργικού άσθματος είναι τα ακάρεα της οικιακής σκόνης που μεταφέρονται μέσω του αέρα. Το υπέρυθρο φως της ILO Technology, θερμαίνει τα αντικείμενα χωρίς την μεσολάβηση του αέρα και δεν προκαλεί ερεθισμό στις αναπνευστικές οδούς ή τα μάτια (σε άτομα που φορούν φακούς επαφής) με τη συνεχή  κίνησή του.

   
 
         
  LEXIN HELLAS Ε.Π.Ε 10/07/13 :Ανανεωμένος Ιστότοπος   Σειρά Agate
  Αντήνορος 10 01/10/13 :Η Lexin Hellas στα social media   Σειρά Agate Artist
  11634 Αθηνα.     Χρωματισμοί RAL
  Τηλ: 2117100257     Κατάλογος Προϊοντων
  Fax: 2117100258     Ψηφιακός Θερμοστάτης GR
  technical@lexinhellas.com     Ψηφιακός Θερμόστάτης EN