Η Lexin Hellas θα προσπαθήσει από αυτήν την σελίδα να σας απαντήσει στο βασικό ερώτημα: Ilo Technology ή Ανταγωνισμός;

 

     
 
   
     
 

Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική αγορά έχει κατακλυσθεί από αρκετές εταιρείες στον χώρο της υπέρυθρης θέρμανσης και θερμαντικών σωμάτων μακρινού υπέρυθρου φωτός (Far Infrared) δημιουργώντας αρκετά ερωτηματικά στους καταναλωτές για τον τρόπο παραγωγής του υπέρυθρου φωτός, τα υλικά που χρησιμοποιούνται και την ασφάλεια που παρέχουν.

Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων παραγωγής μακρινού υπέρυθρου φωτός:
α) Με αντιστάσεις μίγματος άνθρακα (π.χ. καλώδια)
β) Με αντιστάσεις μεμβράνης ( π.χ. μεμβράνη άνθρακα – μεμβράνη μετάλλου)
γ) Υβριδικά

Αντιστάσεις, μεμβράνες και καλώδια βασισμένα στον άνθρακα

Τα ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα που βασίζονται στον άνθρακα αντικαθιστούν  χωρίς ιδιαίτερο κόστος κυρίως τα κεραμικά ηλεκτρικά σώματα. Ο μέσος όρος ζωής τους κυμαίνεται  από 3 έως 6 χρόνια (κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο).  Ο άνθρακας είναι μία φθηνή λύση καθώς υπάρχει άφθονος στη φύση και είναι η αγαπημένη πρώτη ύλη των Κινέζων κατασκευαστών.  Μονάδες που είναι βασισμένες στον άνθρακα έχουν κατηγορηθεί  για αρκετά συμβάντα φωτιάς εξαιτίας των ιδιοτήτων του. Ακόμα και οι πιο ακριβές μονάδες μπορούν να προκαλέσουν φωτιά κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Ο άνθρακας έχει επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Ηλεκτρικά ταξινομείται στην ομάδα υλικών με αρνητικό συντελεστή θερμοκρασίας οι οποίες μικραίνουν την αντίστασή τους με την αύξηση της θερμοκρασίας.
Πρακτικά όταν η θερμοκρασία του χώρου και του σώματος είναι χαμηλή η αντίσταση του άνθρακα είναι υψηλή και επομένως πολύ λίγη  ηλεκτρική ενέργεια θα μετατραπεί σε θερμική καθώς η περισσότερη θα χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση του υλικού. Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος  οι αντιστάσεις του άνθρακα καθυστερούν αρκετά μέχρι να ζεσταθούν.

Καθώς τα στοιχεία του άνθρακα θερμαίνονται, η ηλεκτρική αντίσταση μειώνεται. Η θερμαντική μονάδα πρέπει να έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει μια συγκεκριμένη θερμοκρασία καθώς η τροφοδοτούμενη ηλεκτρική ενέργεια  πρέπει να ισορροπηθεί με την εκπεμπόμενη υπέρυθρη ενέργεια. Μια θερμαντική μονάδα πρέπει να έχει εσωτερικά, πολλαπλούς διακόπτες ασφαλείας για να θεωρείται ασφαλής καθώς είναι αυτοί που διαχειρίζονται την μέγιστη θερμοκρασία της.

Σε διαφορετική περίπτωση η θερμαντική μονάδα θερμαίνεται περισσότερο από το αποδεκτό, επιτρέποντας περισσότερο ρεύμα να διαπερνά την αντίσταση, μεγαλώνοντας την θερμοκρασία του σώματος και καθώς αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται δημιουργεί θερμική διαφυγή. Η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τα επιτρεπτά όρια του αντιστάτη - αγωγού άνθρακα μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του αγωγού μέχρι και την υπερθέρμανση με αποτέλεσμα την φωτιά. Ακόμα και αν αυτό δεν συμβεί η αυξανόμενη θερμότητα του αγωγού επηρεάζει την ομαλή λειτουργία της θερμαντικής μονάδας καθώς μεγαλύτερη θερμοκρασία στον αντιστάτη-αγωγό με αρνητικό συντελεστή θερμοκρασίας, ισούται όπως προαναφέραμε με περισσότερο ρεύμα συνεπώς χαμηλότερη αντίσταση και περισσότερη μη επιθυμητή ηλεκτρική ισχύ (Watt).

Τέλος μεγάλο μειονέκτημα αντιστάσεων μίγματος άνθρακα είναι και η μεταβολή της αντίστασης με τον χρόνο λειτουργίας.

Αντιστάσεις μεμβράνης βασισμένα στο μέταλλο υβριδικού κυκλώματος

Τα θερμαντικά σώματα που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία όπως τα θερμαντικά σώματα της ILO Technology ηλεκτρικά ταξινομούνται στην ομάδα υλικών με θετικό συντελεστή θερμότητας. Αυτό τα καθιστά απόλυτα ασφαλή ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασίες καθώς όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία του σώματος τόσο αυξάνεται και η τιμή της ηλεκτρικής αντίστασης. Πρακτικά όσο αυξάνεται η θερμότητα του σώματος τόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας.

Οι αντιστάσεις μεταλλικής μεμβράνης αποτελούνται από ένα στρώμα ευγενών μετάλλων  τα οποία τοποθετούνται πάνω σε ένα μονωτικό υλικό με ειδικές μεθόδους, όπως για παράδειγμα με φωτογραφική μέθοδο. Έχουν μεγάλη αξιοπιστία και πλεονεκτούν για την μεγάλη ακρίβεια της ονομαστικής ηλεκτρικής αντίστασής τους  με ανοχές ακόμα και 0,05%. Οι αντιστάσεις αυτές χρησιμοποιούνται σε κυκλώματα που χρειαζόμαστε μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα με το πέρασμα των χρόνων. Αυτός ο τρόπος κατασκευής κυκλωμάτων ονομάζεται υβριδικός.  Χρησιμοποιείται εκεί που οι εφαρμογές απαιτούν υψηλές προδιαγραφές, διάρκεια ζωής και συμβατότητα με τις συνθήκες περιβάλλοντος.   

Η ILO Technology χρησιμοποιεί αντιστάσεις μεταλλικής μεμβράνης με υβριδική τεχνολογία με περισσότερα από δεκαοχτώ χρόνια επιτυχημένης εμπορικής δραστηριότητας έναντι αντιστάσεων άνθρακα που χρησιμοποιεί κατά κόρον ο ανταγωνισμός για την παραγωγή της υπέρυθρης θέρμανσης και το καθιστούν μοναδικό  για τους εξής λόγους:  

  • Κατασκευή επιφάνειας 100% από αλουμίνιο

Υπάρχουν αρκετά υλικά που χρησιμοποιούνται ως πηγές εκπομπής θερμότητας όπως το γυαλί, ο χυτοσίδηρος, ή το ατσάλι. Όμως το καλύτερο υλικό βάση απόδοσης εκπομπής θερμότητας  και τιμής είναι το αλουμίνιο. Το καθαρό αλουμίνιο έχει υψηλό βαθμό απόδοσης εκπομπής με αποτέλεσμα το θερμαντικό σώμα να θερμαίνεται πολύ γρήγορα. Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό και ανταποκρίνεται άμεσα στις θερμοστατικές αλλαγές γεγονός που βοηθά στην μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η ILO Technology χρησιμοποιεί αλουμίνιο και στην επιφάνεια της αντίστασης γεγονός που αυξάνει την αντοχή της μεμβράνης.

  • Ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια του θερμαντικού σώματος

Τα θερμαντικά μας σώματα συγκρίνοντάς τα με σώματα του ανταγωνισμού προσφέρουν ομοιόμορφη θερμοκρασία σε όλη την επιφάνεια τους, σχεδόν 50% περισσότερο. Ο μοναδικός σχεδιασμός της μεμβράνης που είναι <<απλωμένη>> σε όλη την επιφάνεια δεν περιορίζει την συγκέντρωση της θερμοκρασίας σε ένα μόνο σημείο. Η θερμοκρασία κατανέμεται συμμετρικά μέχρι και τις γωνίες του θερμαντικού σώματος. Αυτό επιτρέπει τη μέγιστη απόδοση παρ΄ όλη τη χαμηλή θερμοκρασία του σώματος καθώς και τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του.

  • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας βάσει σχεδιασμού

Ο σχεδιασμός μάς επιτρέπει τη βέλτιστη μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε θερμική υπέρυθρη. Η διαδικασία συμπύκνωσης της  μεταλλικής μεμβράνης σε μόλις 0.8 χιλιοστά αντίσταση ηλεκτρικής ενέργειας  επιτρέπει τη μικρότερη δυνατή απόσταση μεταξύ της μεμβράνης και του μπροστινού αλουμίνιου, επιτυγχάνοντας το καλύτερο ενεργειακό αποτέλεσμα.

  • Πρωτοπόροι στην κατασκευή, ανάπτυξη και εξέλιξη της υπέρυθρης τεχνολογίας

Πάνω από 18 χρόνια ενασχόλησης με όλα τα στάδια της παραγωγής υπέρυθρης θερμότητας (σχεδιασμός, κατασκευή και ανάπτυξη)  έχουμε βρεθεί πρωτοπόροι σε έναν διαρκώς ανερχόμενο κλάδο για τα δεδομένα της ελληνικής πραγματικότητας. Η ILO Technology ερευνά και αναζητεί συνεχώς την ανεύρεση λύσεων  σε ενεργειακά προβλήματα και  συμμετέχει διαρκώς στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση  μεγάλων διεθνών έργων. Όλα τα Γαλλικά τρένα που έχουν κατασκευαστεί τα προηγούμενα πέντε χρόνια θερμαίνονται με τις μεμβράνες μας, ένας μεγάλος αριθμός αεροπλάνων Bombardier, σιδηροδρομικοί σταθμοί της Ρωσίας κ.τ.λ.