Θέρμανση με φυσικό, υγιεινό και οικονομικό τρόπο. Έρχεται να αντικαταστήσει τους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης και να εισάγει πράσινη τεχνολογία χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις της φύσης.

 
     
 
   
     
 

Η μετάδοση θερμότητας επιτυγχάνεται με έναν από τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

Με αγωγή

Για τη μετάδοση της θερμότητας με αγωγή, απαραίτητη είναι  η φυσική επαφή ενός αντικειμένου στην πηγή θερμότητας.  Με τον τρόπο αυτό το αντικείμενο με την υψηλότερη θερμοκρασία  θερμαίνει το πιο κρύο μέχρι να εξισορροπηθεί  η θερμοκρασία των δύο αντικειμένων.

Με μεταφορά

Στα υγρά και τα αέρια η θερμότητα μεταδίδεται με την μεταφορά. Κατά την μεταφορά αυτή, ποσότητες υγρού ή αερίου θερμαίνονται και μεταφέρονται σε ψυχρότερη περιοχή υψηλότερη από την αρχική, όπου και προκαλούν τη θέρμανση αυτής. Στη συνέχεια, ο θερμός αέρας σταδιακά χάνει την θερμοκρασία με αποτέλεσμα να ξαναπέφτει στα χαμηλότερα στρώματα μέχρι να αναθερμανθεί και πάλι. Η διαδικασία αυτή θέρμανσης χρησιμοποιείται ευρέως  για οικιακή αλλά και βιομηχανική χρήση.

Με θερμική ακτινοβολία

Για τη μετάδοση της θερμότητας με μεταφορά ή με αγωγή χρειάζεται n παρουσία της ύλης (στερεά, υγρή ή αέρια). Η θερμότητα όμως διαxέεται και στο κενό που εκπέμπεται  από την επιφάνεια ενός σώματος λόγω της θερμοκρασίας του. Γνωστό παράδειγμα στη φύση είναι η θέρμανση της Γης από τον `Ήλιο, όπου δε χρησιμοποιεί την ύλη ως μέσο διάδοσης. Ο τρόπος αυτός διάδοσης της θερμότητας ονομάζεται διάδοση με θερμική ακτινοβολία. Η θερμική ακτινοβολία διαδίδεται στο χώρο με ηλεκτρομαγνητικά κύματα (όμοια με τα φωτεινά), απορροφάται από τα αντικείμενα και τα θερμαίνει.  Η πιο διαδεδομένη μορφή θερμικής ακτινοβολίας είναι η υπέρυθρη.

Υπέρυθρη ακτινοβολία

Μια από τις πιο γνωστές ακτινοβολίες τα τελευταία χρόνια, όχι για τις αρνητικές παρενέργειες της στον άνθρωπο και στην Γη, αλλά για τις εφαρμογές και τα θετικά οφέλη της στην ιατρική και στην τεχνολογία είναι η  υπέρυθρη ακτινοβολία, γνωστή και ως υπέρυθρη θερμότητα. Εκτείνεται από τα 300 χιλιοστόμετρα μέχρι και τα 750 νανόμετρα του  ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και δημιουργείται σε θερμές επιφάνειες αντικειμένων με τη μοριακή ταλάντωση των ατόμων της ύλης. Το μήκος κύματος της υπέρυθρης ακτινοβολίας είναι πιο μεγάλο από  εκείνο του ορατού φωτός με συνέπεια, η μεταφερόμενη ενέργεια να είναι μικρότερη. Χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες. Στο κοντινό υπέρυθρο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το ορατό φως, το μακρινό ή αλλιώς βιογενετικό και το μέσο που βρίσκεται ανάμεσα στα δύο. Τα μήκη κύματος μπορούν να ταξινομηθούν ως εξής:

Όλα τα προϊόντα της ILO Technology παράγουν και θερμαίνουν στο μακρινό υπέρυθρο Γ, το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές για όλους τους ζωντανούς οργανισμούς.

 
 

 

 
         
  LEXIN HELLAS Ε.Π.Ε 10/07/13 :Ανανεωμένος Ιστότοπος   Σειρά Agate
  Αντήνορος 10 01/10/13 :Η Lexin Hellas στα social media   Σειρά Agate Artist
  11634 Αθηνα.     Χρωματισμοί RAL
  Τηλ: 2117100257     Κατάλογος Προϊοντων
  Fax: 2117100258     Ψηφιακός Θερμοστάτης GR
  technical@lexinhellas.com     Ψηφιακός Θερμόστάτης EN